Staan er op de windows server (sw1.divinet.nl) ook mailscripts geinstalleerd ?
Geplaatst door Ron Randasche, Laatst aangepast door op 29 January 2007 09:16 AM

Op al onze Windows shared hosting servers is het JMail component aanwezig. Via JMail kunt u een een email vanaf de server versturen. Hieronder staat een voorbeeld script. Dit is een standaard script zonder extra beveiliging of functionaliteiten. Gebruik van dit script is op eigen risico:

<html>
<head>
<title>Email test</title>
<body>

<%

Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")

JMail.ServerAddress = "localhost"

' afzender en onderwerp

JMail.Sender = "afzender@mijndomein.nl"
JMail.Subject = "Onderwerp"

' Waar de mail heen gestuurd mag worden
JMail.AddRecipient "test@domein.nl"
JMail.AddRecipient "test2@domein.nl"

' emailbody
JMail.Body = "Hier kunt u van alles neerzetten." &_
"Dit is de tweederegel"


' 1 -hoge prioriteit
' 3 - normale prioriteit
' 5 - lage prioriteit

JMail.Priority = 1

JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")

' zend de email
JMail.Execute

%>
<center>

Een email is verzonden naar: (<%=request.form("email")%>).

</center>
</body>
</html>


Een uitstekende handleiding kunt u hier vinden:
http://www.webwizguide.com/kb/asp_tutorials/email_using_jmail_tutorial.asp

(348 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Reacties (0)
Help Desk Software for divinet.nl