Kennisbank:
Show/Hide eigen nummer weergave
Geplaatst door Ron Randasche, Laatst aangepast door op 23 August 2007 01:13 PM

U kunt zelf bepalen of u wenst dat uw nummer wordt meegeven aan degene die u belt. Deze instructie is om aan te geven hoe deze functionaliteit het beste kan worden ingezet. U vindt deze opties in het VoIPloket: http://voiploket.divinet.nl


Hide CLI
Dit kan ingesteld worden in de "Call-Features" van de Subcustomer.
Dit biedt de mogelijkheid om het nummer van de beller af te schermen. Er zijn drie mogelijkheden:
- altijd afschermen
- altijd afschermen en per gesprek kiezen om te tonen
- altijd tonen en per gesprek afschermen.

Hoe in te stellen?
Zet "Hide CLI" op "Yes" en er komen twee invoervakken bij.


Als deze twee vakken LEEG zijn, is de CLI altijd afgeschermd.

Per gesprek
De tweede mogelijkheid is om selectief, dus per gesprek te bepalen of de CLI 'hidden' moet staan.
Dat werkt als volgt:

Door nu 31 voor het nummer te draaien, is de CLI afgeschermd.
Wordt gewoon het nummer gebeld, dan is het bellende nummer ook niet afgeschermd.
DUS: als de beller een oproep doet naar 31036-8454545, wordt UNET gebeld met een onderdrukte CLI.
Als de beller gewoon 036-8454545 kiest, is het een normale oproep - net als wanneer "Hide CLI" op "no" staat.

Als 31 in het "Show" vakje staat en het "hide" vakje is leeg, dan is de CLI altijd onderdrukt, tenzij er 31 voor het nummer gekozen wordt.

Een slimme vraag die nu gesteld kan worden is:
Waarom kan ik niet bijvoorbeeld *31*, #31# of #31* gebruiken? Of een ander getal als 99 of 999?
Antwoord: Omdat de meeste SIP-apparaten * en # gebruiken voor specifieke functies, werkt iets als *31* of #31... simpelweg niet.
Standaard en herkenbaar is onze landcode. Dat geeft ook de minste verwarring. Vandaar de aanbeveling voor "31"


"Set CLI To Centrex"
Deze functie kan gebruikt worden in combinatie met de "Hide CLI". Voor het individuele account moet het geheel dan wel op "Customer Default" staan.

(697 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig

Help Desk Software for divinet.nl